Välkommen till Brf Alfågelns hemsida

Brf Alfågeln är en HSB förening som finns i Haninge kommun ca. 2 mil söder om Stockholm, se karta. Föreningen består av 212 lägenheter, 226 parkeringsplatser samt ett antal lokaler och förråd.

Föreningen bildades 1983, men området byggdes redan 1967, och bestod då endast av hyresrätter.

Under år 2000 drogs bredband in i samtliga lägenheter och i några av våra lokaler. Upphandlingen av vårt bredband gjordes hos Bredbandsbolaget.

Föreningens största projekt genom tiderna avslutades våren 2002. För cirka 11 miljoner målades våra fasader om. Utöver detta så byttes alla porttak ut, skifferplattor lades på trapporna. Sidorna på våra portar kaklades och sittbänkar byggdes. Huvudentreprenör var Hed Fasad AB.

Nästa stora projekt som genomfördes var att vår yttermiljö, främst då gårdarna, fick en uppfräschning. Arbetet genomfördes av SM Marktjänst AB under 2003-2004.

Hösten 2005 antog föreningen nya stadgar efter ändringar i bostadsrättslagen den
1 april 2003.

Under 2006 renoverades fastigheternas ventilationssystem, ett arbete som genomfördes av DJ Vent AB.

Våren 2008 genomfördes ett dräneringsprojekt av vissa fastigheter grunder samt omledning av dagvatten och takavlopp. Entreprenör var LF Markconsult AB.

I början av 2010 driftsattes ett elektroniskt passagesystem i våra fastigheter. Installation, drift och underhåll sköts av Brandbergens Låshörna AB.

Under 2012 lades nya tak på samtliga hus. Arbetet utfördes av LW Sverige AB.

År 2013 byttes undercentralerna ut och detta arbete utförde HP Rör AB.

Med vänliga hälsningar

Brf Alfågeln